Kryształ górski

Kryształ górski to kamień posiadający moc neutralizacji negatywnej energii i oczyszczania aury. Wyswobadza ciało, umysł i duszę z niepokoju i stresu, zmieniając złą energię w dobrą. Działa zatem jak odpromiennik, a jednocześnie akumulator – odpycha złą energię, a tę, którą czepie, zamienia w dobrą

Poprawia zdolności umysłowe i kieruje do duchowego celu, dla którego zostaliśmy wybrani. Zwiększa zdolność koncentracji, rodzi optymizm i wiarę we własne możliwości. Przez to życie nabiera sensu, gdyż zyskujemy świadomość tego, co dzieje się w nas i wokół nas. Dzięki oczyszczającej energii kryształu górskiego, możemy żyć w zgodzie z samym sobą, innymi ludźmi i naturą. 

Moc Energii: Kryształ górski jest często nazywany „mistrzem energetycznym” w świecie kamieni szlachetnych. Wierzy się, że ma zdolność wzmacniania i kierowania energią, co sprawia, że jest popularny w praktykach medytacyjnych i duchowych.

  1. Wzmacnianie Intencji: Jest powszechnie używany do wzmacniania intencji. Ludzie często programują go z określonymi celami lub afirmacjami, a następnie używają jako narzędzia do wzmocnienia pozytywnej energii w ich życiu.